SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ ICH NAJEMCÓW 

 
  
Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Pazik
Czas wytworzenia: 2014-07-22 14:15:25
Czas publikacji: 2014-07-22 14:15:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak