ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE 

 
  
Liczba odwiedzin : 388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Truszczyńska
Czas wytworzenia: 2014-07-22 23:58:26
Czas publikacji: 2014-07-22 23:58:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak