WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZENIU STANU ZALEGŁOŚCI 

 
  
Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Truszczyńska
Czas wytworzenia: 2014-07-24 12:20:08
Czas publikacji: 2014-07-24 12:20:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak