WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKÓW PODATKU: ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI  

 
  
Liczba odwiedzin : 434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Truszczyńska
Czas wytworzenia: 2014-07-24 12:23:06
Czas publikacji: 2014-07-24 12:23:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak