SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU 

 
  
Liczba odwiedzin : 397
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Liszewska
Czas wytworzenia: 2014-07-24 15:17:25
Czas publikacji: 2014-07-24 15:17:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak