Program Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016 – 2022 

 

 

Program Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń

 na lata 2016 – 2022

 

Szanowni Państwo,

Gmina Bieżuń przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016 – 2022. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Dlatego tak istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Naszego Miasta, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. To istotne, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy Naszego Miasta, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Dlatego też pragnę bardzo serdecznie zaprosić na pierwsze z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bieżuń w sali konferencyjnej o godzinie 13:00. Tematem spotkania będzie diagnoza problemów oraz wyznaczenie obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie rewitalizacyjnej określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.

Jednocześnie  informujemy, że na stronie naszego Urzędu znajduje się ankieta dotycząca Programu Rewitalizacji Miasta Bieżuń. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu.

Ankiety są  również dostępne w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu, pok. nr 8. oraz do wypełnienia on-line ANKIETA

Prosimy o składanie wypełnionych ankiet do dnia 01.07.2016 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

(-) Andrzej Szymański

 

Załączniki

Ankieta 17.06.2016 r.doc

Data: 2016-06-17 13:32:11 Rozmiar: 238k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 461
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Ankiewicz
Czas wytworzenia: 2016-06-17 12:19:40
Czas publikacji: 2016-06-17 14:40:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak