Rewitalizacja miasta: Spotkanie konsultacyjne 

 

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji miasta odbyło się 2 września 2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu. Poprowadziła je Pani Bożena Cebula współpracująca z Urzędem Miasta i Gminy w Bieżuniu przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji Miasta Bieżuń. Ekspert przedstawił wyniki analiz społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, które przeprowadzono w odniesieniu do Miasta Bieżuń.

Określone zostały obszary rewitalizacji (wskazane poniżej w załączniku nr 1)

Zebrane dane pozwoliły na wskazanie obszarów miasta, które powinny zostać objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Wypracowane i wskazane projekty inwestycyjne oraz społeczne uzyskały aprobatę ze strony zebranych mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowali na temat znaczenia rewitalizacji oraz wskazanych obszarów i zadań inwestycyjnych oraz społecznych wskazanych w projekcie Programu Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022.

W dalszym ciągu czekamy na kolejne propozycje projektów inwestycyjnych bądź społecznych. W związku z tym udostępniamy wzór karty zadania inwestycyjnego i zadania społecznego, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu pokój nr 7 w terminie do dnia 7 października 2016r. Pomysły mieszkańców w tym przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych powinny dotyczyć wskazanych obszarów rewitalizacji i przyczyniać się do przeciwdziałania problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym ww. obszarów.   

Wspólne stworzenie tego dokumentu pomoże w skuteczniejszym aplikowaniu o środki Unijne na wskazane przedsięwzięcia.

O kolejnym wyznaczonym terminie spotkania z mieszkańcami podsumowującym już całość prac przy tworzeniu dokumentu „Programu Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022”  poinformujemy na stronie internetowej urzędu w najbliższym czasie.

Konsultacje społeczne są częścią projektu „Programu Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022. Na stworzenie programu Gmina Bieżuń pozyskała środki w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dokument jest niezbędny do planowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych z rewitalizacją.

 

Załączniki

załącznik nr 1 do PR - mapa.pdf

Data: 2016-09-08 13:35:42 Rozmiar: 800.92k Format: .pdf Pobierz

PR Bieżuń 23.08.2016.pdf

Data: 2016-09-08 13:35:42 Rozmiar: 1.66M Format: .pdf Pobierz

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROGRAMU REWITALIZACJI.doc

Data: 2016-09-08 13:35:42 Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

Karta Zadania Społecznego.doc

Data: 2016-09-08 13:35:42 Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

Karta Zadania Inwestycyjnego.doc

Data: 2016-09-08 13:35:42 Rozmiar: 60.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Ankiewicz
Czas wytworzenia: 2016-09-08 13:29:39
Czas publikacji: 2016-09-08 13:35:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak