PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BIEŻUŃ NA LATA 2016-2022(UNIEWAŻNIONA) 

 

 

 

 

PROGRAM REWITALIZACJI

DLA MIASTA BIEŻUŃ NA LATA 2016-2022

 

 

Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, służących ożywieniu najbardziej zdegradowanych obszarów gminy. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych umożliwia podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców, przynosi poprawę wizerunku całej gminy oraz ożywienie lokalnej gospodarki. 

 

W grudniu 2016 roku zakończyły się prace związane z opracowywaniem „Programu Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022”. Dokument został poddany opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Instytucje te nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy dokument zawiera min. diagnozę, obejmującą analizę negatywnych zjawisk występujących na terenie Miasta Bieżuń, wybór obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego oraz cele i kierunki działań rewitalizacyjnych wynikające z przeprowadzonej diagnozy ukierunkowane przede wszystkim na eliminację lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk.

Głównym celem Programu Rewitalizacji na terenie miasta Bieżuń jest ograniczenie zjawiska eksurbanizacji oraz zwiększenie szans na wszechstronny rozwój lokalny, przekładający się na wzrost komfortu życia mieszkańców.

Realizacja działań ujętych w Programie Rewitalizacji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawy estetyki przestrzennej miasta, stworzenie warunków umożliwiających rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz zachowania i renowacji obiektów zabytkowych i pozostałych budynków wymagających interwencji. 

Ostatnim już etapem będzie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022” na sesji Rady Miejskiej która odbędzie się 29 grudnia 2016 r. 

Program Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022 jest perspektywą na przyszłość, która pozwoli na zapoczątkowanie całego procesu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów wskazanych w programie, wymagających największego wsparcia.

 

Załączniki

uchwała 138.pdf

Data: 2017-01-05 11:15:52 Rozmiar: 243.88k Format: .pdf Pobierz

PROGAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BIEŻUŃ .pdf

Data: 2017-01-05 11:15:52 Rozmiar: 2.41M Format: .pdf Pobierz

zalacznik_1.pdf

Data: 2017-01-05 11:15:52 Rozmiar: 841k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Ankiewicz
Czas wytworzenia: 2016-12-23 10:33:02
Czas publikacji: 2017-05-04 10:36:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak