Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; „Rozbudowa istniejącej chlewni ściółkowej ze zmianą sposobu utrzymania świń na rusztowy, na dz. nr 80/1 i 201/1 w m. Kocewo, gm. Bieżuń”

2018-10-16 11:26:44
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;Budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków inwentarskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/2, 12/4 oraz 12/5 w m. Dąbrówki, gm. Bieżuń

2018-10-16 11:22:41
INFORMACJA DLA STRON POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-10-08 12:59:58
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2018-09-28 10:37:12
Informacja dla stron postępowania o materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pod nazwą: BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2018-09-28 10:32:54
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA BUDOWY KURNIKA W M.DĄBRÓWKI

2018-09-19 09:22:39
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA BUDOWY CHLEWNI W M.ADAMOWO 2

2018-09-19 09:21:55
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA BUDOWY CHLEWNI W M.ADAMOWO

2018-09-19 09:20:54
INFORMACJA DLA STRON POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-09-19 09:19:30
INFORMACJA DLA STRON POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa budynku inwentarskiego - odchowalni kur w systemie chowu klatkowego o obsadzie 39,9 tys. szt. (159,6 DJP) na dz. nr 216/5, ob. gr. m. Dąbrówki, gm. Bieżuń

2018-09-19 09:17:30