Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2017-06-21 09:51:57
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia:zmiana sposobu użytkowania poprzez zwiększenie obsady do 1400 szt. tucznika w obiekcie inwentarskim zlokalizowanym na działce o nr ewid. 418/4 w m. Karniszyn,gm. Bieżuń

2017-06-21 09:22:23
Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia pn;budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40 000 sztuk każdy w systemie ściółkowym na działkach o nr ewid. 194 i 195 w m. Wieluń Zalesie, gmina Bieżuń

2017-06-08 13:20:57
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;rozbudowa istniejącej fermy drobiu o budynek do odchowu kur nieśnych o obsadzie 39 000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działce o nr ew. 374/2 w miejscowości Karniszyn

2017-06-01 09:28:08
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - CHLEWNI O OBSADZIE 280 DJP NA DZIAŁCE O NR EW.81 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MAK, GMINA BIEŻUŃ CAŁKOWITA OBSADA GOSPODARSTWA PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI WYNIESIE 316DJP

2017-06-01 09:27:11
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;budowa budynku kurnika do chowu kur nieśnych o obsadzie 11 000 sztuk ( 44 DJP ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 123/2 w m. Stawiszyn Zwalewo gm. Bieżuń

2017-06-01 09:24:07
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH ( CHLEWNI ) W SYSTEMIE RUSZTOWYM O OBSADZIE 2 000 SZT. KAŻDY ( 1120 DJP ) NA DZIAŁCE O NR EW. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 I 148/5 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO

2017-05-17 15:21:19
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o maksymalnej obsadzie 1262,40 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 148/6 w miejscowości Sławęcin, gmina Bieżuń

2017-05-11 10:44:19
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 39 000 sztuk w systemie chowu ściołowego i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – składowego na kurnik do obsady 20 000 sztuk brojlera kurzego w systemie chowu ściołowego na działce o nr ew. 183 w miejscowości Wieluń Zalesie

2017-05-10 11:04:01
OBWIESZENIE O TERMINIE ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA

2017-05-10 11:02:42