Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ O OBSADZIE DO 1500 SZTUK TUCZNIKA KAŻDY W SYSTEMIE RUSZTOWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 42 W MIEJSCOWOŚCI ADAMOWO

2018-06-20 12:40:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; ZWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEJ OBSADY O 172 DJP NA TERENIE FERMY DROBIU – WOLIEROWY ODCHÓW KUR NIOSEK - ZLOKALIZOWANEJ W M. SŁAWĘCIN, GMINA BIEŻUŃ, POWIAT ŻUROMIŃSKI NA DZIAŁCE O NUMERZE 171 Z OBRĘBU 0018 SŁAWĘCIN

2018-06-20 12:38:50
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

2018-06-13 11:03:06
INFORMAJA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA BUDOWY CHLEWNI W M.KOCEWO

2018-06-13 11:02:12
OBWIESZCZENIE_BUDOWA_CHLEWNIE W MYSLINIE

2018-06-11 10:14:27
Obwiweszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy chlewni w m.Dźwierzno

2018-06-04 11:15:11
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:budowa czterech obiektów inwentarskich o obsadzie do 10 000 szt. brojlerów indyczych (do 240 DJP) każdy, na terenie dz. ew. nr 408 i 409 położonych w miejscowości Karniszyn, gm. Bieżuń

2018-06-04 11:13:26
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - CHLEWNI W SYSTEMIE CHOWU RUSZTOWEGO O OBSADZIE 1960 SZTUK TUCZNIKÓW ( 274,40 DJP ) NA DZIAŁCE O NR EWDI. 212/2 W M. SADŁOWO-PARCELE GMINA BIEŻUŃ

2018-06-04 10:22:33
OBWIESZCZENIE PAŃSTOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

2018-06-04 10:21:07
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa czterech budynków inwentarskich - kurników do chowu kurcząt o pow.ok. 2232 m2 i liczbie stanowisk do 40000 szt. każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 110/2 i 111/2 w m. Pozga, gm. Bieżuń

2018-05-29 10:48:02