Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

2017-12-08 13:59:34
OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

2017-11-27 10:41:52
Obwieszczenie o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn:BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH ( CHLEWNI ) W SYSTEMIE RUSZTOWYM O OBSADZIE 2 000 SZT. KAŻDY ( 1120 DJP ) NA DZIAŁCE O NR EW. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 I 148/5 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO

2017-11-16 10:09:20
Obwieszczenie o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn:budowa dwóch obiektów inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 40 tys. szt. (do 160 DJP) każdy na dz. nr 57 i 58 w ob. gruntów m. Gołuszyn, gm. Bieżuń

2017-11-16 10:05:19
Obwieszczenie o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn: budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni rusztowych o liczbie stanowisk do 2000 szt. w każdej, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 36 w m. Wilewo, gm. Bieżuń

2017-11-16 10:03:42
Obwieszczenie o wydanych opiniach dla przedsiewzięcia pn:BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2017-11-09 10:07:49
INFORMACJA o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:budowa sześciu budynków do chowu i odchowu kur nieśnych w systemie chowu klatkowego o obsadzie łącznej 216000 sztuk tj; 864 DJP na działce o nr ew. 225 w miejscowości Sławęcin

2017-11-09 09:59:32
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ O OBSADZIE DO 2000 SZTUK TUCZNIKA KAŻDY W SYSTEMIE RUSZTOWYM I DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU BROJLERA KURZEGO DO OBSADY 40000 SZTUK KAŻDY na DZIAŁKACH O NR EW. 97/1, 97/2 i 98/1 W MIEJSCOWOŚCI KOCEWO

2017-10-31 08:41:15
INFORMACJA o wydanej dnia 27.10.2017 r. decyzji dla przedsięwzięcia pn.:rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka

2017-10-31 08:37:29
INFORMACJA o wydanej dnia 28.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o maksymalnej obsadzie 1262,40 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 148/6 w miejscowości Sławęcin, gmina Bieżuń

2017-10-30 12:12:26