Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BIEŻUŃ o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bieżuń”

2019-02-12 08:51:19
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; ROZBUDOWA FERMY DROBIU BROJLERA INDYCZEGO O BUDYNEK ODCHOWALNI O OBSADZIE 15000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 66 W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN ZWALEWO

2019-02-05 10:12:41
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA 6 BUDYNKÓW INWENTARSKICH - KURNIKÓW O OBSADZIE ŁĄCZNEJ 288 DJP, W TYM: - CZTERECH BUDYNKÓW O OBSADZIE 10 000 SZTUK KUR NIOSEK REPRODUKCYJNYCH KIERUNKU MIĘSNEGO I 2 000 SZTUK KOGUTÓW KAŻDY (ŁĄCZNIE 48 DJP KAŻDY) W SYSTEMIE CHOWU ŚCIOŁOWEGO, - JEDNEGO BUDYNKU ODCHOWALNI KUREK O OBSADZIE 20 000 SZTUK KUREK (80 DJP) W SYSTEMIE CHOWU ŚCIOŁOWEGO, - JEDNEGO BUDYNKU ODCHOWALNI KOGUTÓW O OBSADZIE 4 000 SZTUK KOGUTÓW (16 DJP) W SYSTEMIE CHOWU ŚCIOŁOWEGO NA DZ. NR 70/2 POŁOŻONEJ W M. STAWISZYN ZWALEWO, GMINA BIEŻUŃ

2019-02-05 10:09:11
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ FERMY DROBIU DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE ŁĄCZNEJ 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 125/2, 124/3, 124/4, 124/5 I 124/15 W MIEJSCOWOŚCI SŁAWĘCIN

2019-02-05 09:40:05
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZADU ZLEWNI W CIECHANOWIE

2019-01-23 09:26:22
OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W SŁAWĘCINIE

2019-01-22 12:01:07
OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W BIEŻUNIU

2019-01-22 11:59:47
INFORMACJA O WYDANE DECYZJI W SPRAWIE:budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 1 950 szt. tucznika każda, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 11/4 w miejscowości Myślin, gm. Bieżuń

2019-01-22 10:31:28
INFORMACJA DLA STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE:BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2019-01-22 10:29:29
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN:„Rozbudowa istniejącej chlewni ściółkowej ze zmianą sposobu utrzymania świń na rusztowy, na dz. nr 80/1 i 201/1 w m. Kocewo, gm. Bieżuń”

2019-01-22 10:19:21