Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;• budowa 1 budynku inwentarskiego dla odchowalni kur niosek towarowych w systemie wolierowym o obsadzie 100 000 sztuk młodych kurek, • budowa 5 budynków inwentarskich do chowu kur niosek towarowych w systemie wolierowym o obsadzie 56 000 sztuk kur niosek każdy ( łącznie 1520 DJP ), • budowa 2 naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 12,8m3 w obrębie projektowanej fermy drobiu kur nieśnych w systemie wolierowyym na działce o numerze ewidencyjnym 54/6 położonej w miejscowości Dąbrówki, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie

2018-12-06 13:19:04
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN:budowa fermy drobiu w m. Pozga pn. FERMA POZGA działka nr 147 (obręb 0015 Pozga) o obsadzie 552 000 szt. (2 208 DJP)

2018-11-29 08:35:23
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN:BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ O OBSADZIE DO 1500 SZTUK TUCZNIKA KAŻDY W SYSTEMIE RUSZTOWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 42 W MIEJSCOWOŚCI ADAMOWO

2018-11-27 09:41:46
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN;budowA trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65 000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-11-27 09:41:26
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: rozbudowa istniejącej fermy drobiu o budynek kurnika o obsadzie 40 000 sztuk kur niosek w systemie chowu klatkowego na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Karniszyn-Parcele.

2018-11-27 09:41:10
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN;budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków inwentarskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/2, 12/4 oraz 12/5 w m. Dąbrówki, gm. Bieżuń

2018-11-27 09:39:50
INFORMACJA DLA STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN;budowy trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65 000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-11-27 09:31:50
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; ROZBUDOWA FERMY DROBIU BROJLERA INDYCZEGO O BUDYNEK ODCHOWALNI O OBSADZIE 15000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 66 W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN ZWALEWO

2018-11-08 13:08:29
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

2018-11-08 13:06:43
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce przepustu i budowie mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława

2018-11-06 11:52:22