Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW INWENTARSKICH - KURNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO HODOWLI BROJLERA KURZEGO O OBSADZIE DO 40 TYS. SZT. (DO 160 DJP) KAŻDY NA DZ. NR 57 I 58 W OB. GRUNTÓW M. GOŁUSZYN, GM. BIEŻUŃ

2017-08-10 12:19:33
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH ( CHLEWNI ) W SYSTEMIE RUSZTOWYM O OBSADZIE 2 000 SZT. KAŻDY ( 1120 DJP ) NA DZIAŁCE O NR EW. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 I 148/5 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO

2017-08-08 11:09:12
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA KURZEGO NA CHÓW BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE ŁĄCZNEJ 34 000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 36 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKI

2017-08-08 11:07:04
AKTULANE OCENY JAKOSCI WODY WODOCIĄGÓW PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

2017-07-24 10:06:40
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;budowa budynku kurnika do chowu kur nieśnych o obsadzie 11 000 sztuk ( 44 DJP ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 123/2 w m. Stawiszyn Zwalewo gm. Bieżuń

2017-07-24 10:04:50
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 z systemu klatkowego na odchowalnię o obsadzie 20 000 sztuk kur w systemie chowu ściołowego na działce nr ewid. 930/4 w m. Bieżuń Gmina Bieżuń, pow. żuromiński

2017-07-20 12:15:56
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - CHLEWNI O OBSADZIE 280 DJP NA DZIAŁCE O NR EW.81 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MAK, GMINA BIEŻUŃ CAŁKOWITA OBSADA GOSPODARSTWA PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI WYNIESIE 316DJP

2017-07-20 10:05:08
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - CHLEWNI O OBSADZIE DO 2000 SZT. TUCZNIKÓW (280 DJP) NA DZ. NR 101/12 POŁOŻONEJ W OB. GRUNTÓW M. KOCEWO, GM. BIEŻUŃ

2017-07-12 11:16:55
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ O OBSADZIE DO 2000 SZTUK TUCZNIKA KAŻDY W SYSTEMIE RUSZTOWYM I DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU BROJLERA KURZEGO DO OBSADY 40000 SZTUK KAŻDY NA DZIAŁKACH O NR EW. 97/1, 97/2 i 98/1 W MIEJSCOWOŚCI KOCEWO

2017-07-12 11:13:49
O B W I E S Z C Z E N I E o otrzymanych uzgodnieniach organów opiniujących zmianę decyzji o środowiskowych przedsięwzięcie pod nazwą: budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 39 000 sztuk w systemie chowu ściołowego i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – składowego na kurnik do obsady 20 000 sztuk brojlera kurzego w systemie chowu ściołowego na działce o nr ew. 183 w miejscowości Wieluń Zalesie

2017-07-12 11:11:52