Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni rusztowych o liczbie stanowisk do 2000 szt. w każdej, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 36 w m. Wilewo, gm. Bieżuń

2017-10-19 13:08:17
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;budowa czterech obiektów inwentarskich o obsadzie do 10 000 szt. brojlerów indyczych (do 240 DJP) każdy, na terenie dz. ew. nr 408 i 409 położonych w miejscowości Karniszyn, gm. Bieżuń

2017-10-18 11:31:12
INFORMACJA o wydanej dnia 28.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch budynków inwentarskich w ramach rozbudowy istniejącej fermy drobiu w miejscowości Karniszyn Parcele na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 26/2, 26/3, 26/4 w m. Karniszyn Parcele Gmina Bieżuń

2017-09-28 12:56:48
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2017-09-28 12:08:16
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska na wniosek Biura Projektowo-Konsultingowego ,,Mosty Płońsk" 09-100, Płońsk Wspólna 14 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka

2017-09-27 11:10:12
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1980 szt. tuczników (277,2 DJP) każda, na dz. nr 70 położonej w m. Małocin, gmina Bieżuń

2017-09-19 10:56:06
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA KURZEGO O OBSADZIE PO 60 000 SZTUK KAŻDY W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 77 I 78 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO

2017-09-15 10:18:30
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; „Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników do chowu kurcząt o pow. ok. 2232 m2 i liczbie stanowisk do 40000 szt. każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 110/2 i 111/2 w m. Pozga, gm. Bieżuń”

2017-09-13 10:08:08
INFORMACJA o wydanej dnia 12.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ FERMY DROBIU O BUDYNEK DO ODCHOWU KUR NIEŚNYCH O OBSADZIE 39000 SZTUK W SYSTEMIE CHOWU KLATKOWEGO NA DZIAŁCE O NR EW. 374/2 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN

2017-09-13 08:08:24
INFORMACJA o wydanej dnia 12.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO ( CHLEWNI ) W SYSTEMIE RUSZTOWYM O OBSADZIE DO 1470 SZT. NA DZIAŁCE O NR EWID. 250/4 W M. STANISŁAWOWO, GM. BIEŻUŃ

2017-09-13 08:07:08