Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA;rozbudowy istniejącej fermy drobiu o budynek do odchowu kur nieśnych o obsadzie 39000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Karniszyn-Parcele

2018-08-03 12:05:20
OBWIESZCZENIE DLA STRON POSTĘPOWANIA O PRZESŁANIU DOKUMENTÓW DO SKO W CIECHANOWIE DOT:BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH ( CHLEWNI ) W SYSTEMIE RUSZTOWYM O OBSADZIE 2 000 SZT. KAŻDY ( 1120 DJP ) NA DZIAŁCE O NR EW. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 I 148/5 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO

2018-08-03 12:02:46
INFORMACJA DLA STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE: budowy budynku inwentarskiego - odchowalni kur w systemie chowu klatkowego o obsadzie 39,9 tys. szt. (159,6 DJP) na dz. nr 216/5, ob. gr. m. Dąbrówki, gm. Bieżuń

2018-08-02 11:32:05
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

2018-07-30 11:51:23
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA 6 BUDYNKÓW INWENTARSKICH - KURNIKÓW O OBSADZIE ŁĄCZNEJ 288 DJP, W TYM: - CZTERECH BUDYNKÓW O OBSADZIE 10 000 SZTUK KUR NIOSEK REPRODUKCYJNYCH KIERUNKU MIĘSNEGO I 2 000 SZTUK KOGUTÓW KAŻDY (ŁĄCZNIE 48 DJP KAŻDY) W SYSTEMIE CHOWU ŚCIOŁOWEGO, - JEDNEGO BUDYNKU ODCHOWALNI KUREK O OBSADZIE 20 000 SZTUK KUREK (80 DJP) W SYSTEMIE CHOWU ŚCIOŁOWEGO, - JEDNEGO BUDYNKU ODCHOWALNI KOGUTÓW O OBSADZIE 4 000 SZTUK KOGUTÓW (16 DJP) W SYSTEMIE CHOWU ŚCIOŁOWEGO NA DZ. NR 70/2 POŁOŻONEJ W M. STAWISZYN ZWALEWO, GMINA BIEŻUŃ

2018-07-27 13:07:00
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2018-07-27 13:05:42
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-07-27 13:04:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska na wniosek Zarządu Powiatu Żuromińskiego Plac Józefa Piłsuskiego 4, 09-300 Żuromin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława

2018-07-18 11:31:23
OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIAG BIEŻUŃ

2018-07-17 09:56:27
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 1 950 szt. tucznika każda, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 11/4 w miejscowości Myślin, gm. Bieżuń

2018-07-16 12:12:59