Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ANKIETA

2018-04-23 14:52:37
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI PN:Budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków inwentarskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/2, 12/4 oraz 12/5 w m. Dąbrówki, gm. Bieżuń

2018-04-19 14:27:29
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY O ODDZIŁAYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI;BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2018-04-19 14:22:54
INFORMACJA DO STRON POSTĘPOWANIA O MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE:BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2018-04-19 14:20:05
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; ZWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEJ OBSADY O 172 DJP NA TERENIE FERMY DROBIU – WOLIEROWY ODCHÓW KUR NIOSEK - ZLOKALIZOWANEJ W M. SŁAWĘCIN, GMINA BIEŻUŃ, POWIAT ŻUROMIŃSKI NA DZIAŁCE O NUMERZE 171 Z OBRĘBU 0018 SŁAWĘCIN

2018-04-19 14:18:17
INFORMACJA dla stron postępowania o materiale dowodowym:budowa trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-04-05 13:00:29
obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny o oddziaływaniu na środowisko: budowa trzech budynków do chowu kur nieśnych o obsadzie 65000 sztuk każdy, zmianie sposobu użytkowania trzech budynków w trakcie realizacji do obsady 65000 sztuk każdy oraz rozbudowie istniejącej odchowalni do obsady 65000 sztuk w systemie chowu klatkowego na działkach o nr ew. 55/1, 55/2, 56/11, 57/2, 56/8 i 56/9 w miejscowości Bielawy Gołuskie

2018-04-05 12:59:05
obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny o oddziaływaniu na środowisko - Alina i Jerzy Jaworscy - budwa fermy w Karniszynie Parcele

2018-03-28 12:27:24
Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny o oddziaływaniu na środowisko - Karol Figurski- budwa fermy w Małocinie

2018-03-28 12:26:48
INFORMACJA obwieszczenie o materiale dowodowym: Perłowski - budwa fermy w Dźwierznie

2018-03-28 12:25:19