Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa obiektu inwentarskiego – kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach istniejącego gospodarstwa na dz. o nr ewid. 780 i 781 w miejscowości Bieżuń, gmina Bieżuń

2018-02-16 09:14:55
INFORMACJA o wydanej dnia 05.02.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.budowa czterech obiektów inwentarskich o obsadzie do 10 000 szt. brojlerów indyczych (do 240 DJP) każdy, na terenie dz. ew. nr 408 i 409 położonych w miejscowości Karniszyn, gm. Bieżuń

2018-02-16 09:13:17
INFORMACJA o wydanej dnia 05.02.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ O OBSADZIE DO 2000 SZTUK TUCZNIKA KAŻDY W SYSTEMIE RUSZTOWYM I DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU BROJLERA KURZEGO DO OBSADY 40000 SZTUK KAŻDY NA DZIAŁKACH O NR EW. 97/1, 97/2 i 98/1 W MIEJSCOWOŚCI KOCEWO

2018-02-06 10:52:28
INFORMACJA O JAKOSCI WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

2018-01-25 10:15:23
INFORMACJA o wydanej dnia 16.01.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA KURZEGO O OBSADZIE PO 60 000 SZTUK KAŻDY W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 77 I 78 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO

2018-01-25 10:12:42
INFORMACJA o wydanej dnia 12.01.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie do 2000 szt. tuczników (280 DJP) na dz. nr 101/12 położonej w ob. gruntów m. Kocewo, gm. Bieżuń

2018-01-25 10:09:50
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków inwentarskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/2, 12/4 oraz 12/5 w m. Dąbrówki, gm. Bieżuń

2018-01-25 10:06:46
INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;rozbudowa istniejącej fermy drobiu o budynek kurnika o obsadzie 40 000 sztuk kur niosek w systemie chowu klatkowego na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Karniszyn-Parcele

2018-01-25 09:59:58
INFORMACJA o wydanej dnia 17.01.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH ( CHLEWNI ) W SYSTEMIE RUSZTOWYM O OBSADZIE 2 000 SZT. KAŻDY ( 1120 DJP ) NA DZIAŁCE O NR EW. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 I 148/5 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO

2018-01-25 09:56:02
INFORMACJA o wydanej dnia 16.01.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE

2018-01-25 09:52:09