Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXI/179/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU

2017-08-14 08:00:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenie wysokości czynszu - ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 21 czerwca 2017 roku

2017-07-03 08:42:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenie wysokości czynszu - ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 28 kwietnia 2017 roku

2017-05-08 12:07:51
INFORMACJA - Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieżuń oznaczonej jako działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

2016-12-19 14:12:32
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieżuń oznaczonej jako działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

2016-11-07 11:46:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXXIII/256/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2014 ROKU

2016-09-12 15:18:54
Decyzja Starosty Żuromińskiego w prawie działki nr 83 o pow. 0,84 ha i nr 119 o pow. 0,48 ha położonych we wsi Myślin, gmina Bieżuń.

2016-09-06 15:07:31
Decyzja Starosty Żuromińskiego w sprawie działki nr 263 o pow. 0,21 ha położonej we wsi Stanisławowo, gmina Bieżuń

2016-09-06 15:06:08
Informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 15 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu, ul. Warszawska 2, sala nr 13.

2016-07-26 15:09:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębu ewidencyjnego Stanisławowo gmina Bieżuń

2016-06-08 12:46:38