Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja Starosty Żuromińskiego stwierdzająca mienie gromadzkie gruntów położonych we wsi Wieluń Zalesiei gmina Bieżuń.

2018-02-08 09:42:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXV/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

2017-11-20 15:28:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN ŁAZISKA

2017-09-01 12:21:01
Decyzja Starosty Żuromińskiego w sprawie działki nr 60 o pow. 0,18 ha i nr 100 o pow. 0,12 ha położonej we wsi Dąbrówki gmina Bieżuń.

2017-08-21 13:15:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXI/179/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU

2017-08-14 08:00:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenie wysokości czynszu - ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 21 czerwca 2017 roku

2017-07-03 08:42:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenie wysokości czynszu - ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 28 kwietnia 2017 roku

2017-05-08 12:07:51
INFORMACJA - Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieżuń oznaczonej jako działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

2016-12-19 14:12:32
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieżuń oznaczonej jako działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

2016-11-07 11:46:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXXIII/256/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2014 ROKU

2016-09-12 15:18:54
Decyzja Starosty Żuromińskiego w prawie działki nr 83 o pow. 0,84 ha i nr 119 o pow. 0,48 ha położonych we wsi Myślin, gmina Bieżuń.

2016-09-06 15:07:31
Decyzja Starosty Żuromińskiego w sprawie działki nr 263 o pow. 0,21 ha położonej we wsi Stanisławowo, gmina Bieżuń

2016-09-06 15:06:08
Informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 15 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu, ul. Warszawska 2, sala nr 13.

2016-07-26 15:09:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębu ewidencyjnego Stanisławowo gmina Bieżuń

2016-06-08 12:46:38
OGŁOSZENIE - Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Bieżuniu przy ulicy Andrzeja Zamoyskiego 30

2016-05-31 09:04:59
Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2016-04-14 11:35:17
Utworzenie spółki przymusowej, nadanie statutu oraz wyznaczenea organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Strzeszewo.

2016-02-10 12:12:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXXIII/306/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 31 SIERPNIA 2010 ROKU

2016-02-02 09:19:49
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

 
2015-03-03 12:22:05
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

 
2014-12-01 13:57:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXXIII/255/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 
2014-09-24 14:09:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXXIH/256/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 
2014-09-24 14:07:23
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki w Stawiszynie Zwalewo

 
2014-05-23 13:45:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W BIEŻUNIU

 
2014-04-30 14:37:09
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 
2014-04-15 14:27:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXVIII/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 12 LISTOPADA 2013 ROKU

 
2013-12-04 10:12:08
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXVI/201/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2013 ROKU

 
2013-10-23 09:06:57
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W BIEŻUNIU

 
2013-08-14 15:31:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXIV/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 4 CZERWCA 2013 ROKU

 
2013-07-02 08:21:47
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XIV/102/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 27 MARCA 2012 ROKU

 
2013-05-02 10:57:44