Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja Starosty Żuromińskiego w prawie działki nr 83 o pow. 0,84 ha i nr 119 o pow. 0,48 ha położonych we wsi Myślin, gmina Bieżuń.

2016-09-06 15:07:31
Decyzja Starosty Żuromińskiego w sprawie działki nr 263 o pow. 0,21 ha położonej we wsi Stanisławowo, gmina Bieżuń

2016-09-06 15:06:08
Informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 15 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu, ul. Warszawska 2, sala nr 13.

2016-07-26 15:09:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębu ewidencyjnego Stanisławowo gmina Bieżuń

2016-06-08 12:46:38
OGŁOSZENIE - Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Bieżuniu przy ulicy Andrzeja Zamoyskiego 30

2016-05-31 09:04:59
Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2016-04-14 11:35:17
Utworzenie spółki przymusowej, nadanie statutu oraz wyznaczenea organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Strzeszewo.

2016-02-10 12:12:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY UCHWAŁĄ NR XXXIII/306/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU Z DNIA 31 SIERPNIA 2010 ROKU

2016-02-02 09:19:49
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

 
2015-03-03 12:22:05
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 242/5 o pow. 0,4214 ha, położonej w Sadłowie-Parcelach.

 
2014-12-01 13:57:15