Stypendium szkolne na rok 2017/2018 

 

 

Stypendium szkolne na rok 2017/2018

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Bieżuń należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 - 15 września 2017 roku w MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (pokój nr 26).

     W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, termin ten upływa z dniem 15 października 2017 r.

     Druki wniosków można odbierać od 30-ego sierpnia 2017r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój 26, w szkołach na terenie Gminy  Bieżuń (po 1 września), jak również są do pobrania na stronach  internetowych:

www.biezun.pl, oraz http://www.bip.biezun.nv.pl.

Do wniosku załącza się zaświadczenia o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2017r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego  dochód netto na jedną osobę, nie jest wyższy niż kwota 514,00zł.

Do dochodów rodziny zalicza się dochody wszystkich członków rodziny,  w szczególności: wynagrodzenie netto ze stosunku pracy, renty, emerytury, świadczenia rodzinne: czyli zasiłek rodzinny wraz z innymi dodatkami, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego (liczony w wysokości 288,00zł z jednego hektara przeliczeniowego).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów oraz słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Bieżuń, składa jeden z rodziców (opiekunów) ucznia, lub pełnoletni uczeń.

 

Załączniki

Wnioski stypendium 2017.doc

Data: 2017-08-22 13:47:38 Rozmiar: 82.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 481
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Alina Składanowska
Czas wytworzenia: 2016-08-30 14:17:25
Czas publikacji: 2017-08-22 13:49:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak