Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Bieżuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

 
2014-03-25 12:27:52
Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 
2012-10-31 10:45:34
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Bieżuń z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 
2012-10-17 09:16:25
Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.

 
2012-08-07 11:06:55