Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANA IMION I NAZWISK

 
2014-07-24 15:23:10
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA)

 
2014-07-24 15:22:23
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC (ŚLUB CYWILNY)

 
2014-07-24 15:22:03
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

 
2014-07-24 15:21:31
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („ŚLUB KONKORDATOWY”)

 
2014-07-24 15:20:50
WYDANIE ODPISU Z AKTU STANU CYWILNEGO

 
2014-07-24 15:20:17
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 
2014-07-24 15:18:49
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 
2014-07-24 15:18:29
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

 
2014-07-24 15:17:59
SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

 
2014-07-24 15:17:25