Rada Miejska w Bieżuniu - kadencja 2014-2018 

 

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Aktualnie liczy 15 radnych. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących rady oraz stałe i doraźne komisje.


 

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Każdy środę w godzinach od 1000 do 1200  oraz w poniedziałek w godzinach
od 1530 do 1630 w pok. nr 4, 
budynku Urzędu Gminy i Miasta w Bieżuniu.
Inny termin do uzgodnienia telefonicznie lub za pomocą e-mail. 

tel. (23) 657 80 56 w. 15

   e-mail: umig@biezun.pl

 

 

W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Miejska działa w następującym składzie:
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Liszewski Zygmunt

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Kościelna Agata Dorota

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jabłoński Krzysztof Grzegorz

 

Radni:

 

• Rogowska Barbara

• Kowalska Katarzyna

• Kaczmarczyk Edyta

• Cecelski Robert

• Przybyszewski Zbigniew Janusz

• Czarnomski Mariusz

• Myśliwczyk Ireneusz

• Kowalski Mariusz

• Łubiński Ryszard

• Żurawski Marek

• Tuszyński Radosław

• Sztybor Andrzej

 


Liczba odwiedzin : 3796
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Dwórznik
Czas wytworzenia: 2014-12-17 14:37:40
Czas publikacji: 2015-07-31 09:28:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak