Struktura Urzędu Mista i Gminy Bieżuń 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
tel. 23 657 80 56
fax: 23 657 80 39
e-mail: umig@biezun.pl
http://www.biezun.pl

Lp.

Funkcja/Stanowisko

Imię i Nazwisko

Adres email

Telefon wewnętrzny

1.

 Sekretarz Gminy

 Krzysztof Zakrzewski

krzysztof.zakrzewski@biezun.pl 

wew. 13

2.

 Skarbnik Gminy

 Renata Wiśniewska

renata.wisniewska@biezun.pl 

wew. 22

3.

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 Anna Liszewska

usc@biezun.pl 

wew. 17

4.

 Stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych

 

 

 

5.

 Stanowisko ds. wydatków osobowych, opłat lokalnych i podatku vat

 Marzena Rosmanowska

vat@biezun.pl 

wew. 16

6.

 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 Elżbieta Truszczyńska

podatki@biezun.pl 

wew. 21

7.

 Stanowisko ds. obsługi kasy i windykacji

 Edyta Szpejna

 

wew. 32

8.

 Stanowisko ds. ochrony środowiska

 Joanna Lorkowska

joanna.lorkowska@biezun.pl 

wew. 14

9.

 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 Anna Pazik

nieruchomosci@biezun.pl 

wew. 14

10.

 Stanowisko ds. działalności gospodarczej

 Krystyna Zofia Kaniecka

krystynazofia.kaniecka@biezun.pl 

wew. 24

 11.

 Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i 

 drogownictwa

 Sławomir Liszewski

slawomir.liszewski@biezun.pl 

wew. 25

12.

 Stanowisko ds. promocji, rozwoju, zamówień publicznych i funduszy 

 pomocowych

 Justyna Ankiewicz

jankiewicz@biezun.pl 

wew. 25

13.

 Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

 

 

14.

 Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 Danuta Dwórznik

danuta.dworznik@biezun.pl 

wew. 15

15.

 Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

 Nina Pachniewska

nina.pachniewska@biezun.pl 

wew. 20

16.

 Stanowisko ds. kadr

 Iwona Śledzianowska

iwona.sledzianowska@biezun.pl 

wew. 20

17.

 Stanowisko ds. informatyzacji Urzędu

 Grzegorz Małkowski

grzegorz.malkowski@biezun.pl 

wew. 15

18.

 Sekretarka

 Marta Marcinkowska

umig@biezun.pl 

wew. 11

 


Liczba odwiedzin : 2812
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Małkowski
Czas wytworzenia: 2014-05-26 13:24:00
Czas publikacji: 2017-08-01 11:37:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak