Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o spisie wyborców

2015-08-19 08:58:36
ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

2015-08-14 13:07:22
I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

2015-07-24 09:56:30
I N F O R M A C J A dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów referendalnych w mieście i gminie Bieżuń.

2015-07-02 13:38:19
Referendum - 6 września 2015 r.

 

2015-07-01 13:29:41