Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XX/165/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.

2017-04-26 14:11:46
UCHWAŁA NrXX/164/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.

2017-04-26 14:08:22
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bieżuń

2017-04-26 13:00:34
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bieżuń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2017-04-26 12:58:54