Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu mpzp południowej i północnej części obrębu geodezyjnego Biezunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-02-05 09:51:12
Uchwała w sprawie mpzp południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia

2018-04-30 01:03:41
Uchwała w sprawie mpzp północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia

2018-04-30 00:54:31
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE Miasto Bieżun

2018-04-17 08:40:52
UCHWAŁA Nr XX/165/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.

2017-04-26 14:11:46
UCHWAŁA NrXX/164/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.

2017-04-26 14:08:22
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bieżuń

2017-04-26 13:00:34
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bieżuń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2017-04-26 12:58:54