Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-01-14 08:24:49
Uchwały w sprawie zmiany uchwał o przystąpieniu do mpzp gminy Bieżuń

2018-12-20 09:22:24
Obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany mpzp gminy Biezuń

2018-12-20 08:57:41
Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości położonych na terenie gminy Bieżuń.

2017-12-15 09:13:34
Uchwała Nr XXV/202/2017 uchylająca uchwałę Nr XXII/189/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Bieżuń w jej granicach administracyjnych.

2017-12-15 09:08:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bieżuń.

2017-12-14 15:08:27
Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Bieżuń w jej granicach administracyjnych.

2017-08-04 15:31:02