Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu - dyżur

 

2018-11-22 15:27:00
Skład Rady Miejskiej w Bieżuniu

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Aktualnie liczy 15 radnych. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących rady oraz stałe i doraźne komisje.

2018-11-22 15:24:33