Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-12 07:54:29 ostrzeżenia pogodowe / Poziom III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia Milena Ulaszewska Publikacja artykułu
2018-12-12 07:52:56 ostrzeżenia pogodowe / Poziom III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia Milena Ulaszewska Publikacja artykułu
2018-12-07 13:37:01 2018 / Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bieżuń. Justyna Ankiewicz Edycja artykułu
2018-12-06 14:56:01 ostrzeżenia pogodowe / 6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 07.12-12.12.2018 Milena Ulaszewska Publikacja artykułu
2018-12-06 13:19:04 Ochrona Środowiska / Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn;• budowa 1 budynku inwentarskiego dla odchowalni kur niosek towarowych w systemie wolierowym o obsadzie 100 000 sztuk młodych kurek, • budowa 5 budynków inwentarskich do chowu kur niosek towarowych w systemie wolierowym o obsadzie 56 000 sztuk kur niosek każdy ( łącznie 1520 DJP ), • budowa 2 naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 12,8m3 w obrębie projektowanej fermy drobiu kur nieśnych w systemie wolierowyym na działce o numerze ewidencyjnym 54/6 położonej w miejscowości Dąbrówki, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie Joanna Lorkowska Publikacja artykułu
2018-12-06 11:10:19 ostrzeżenia pogodowe / Poziom III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia Milena Ulaszewska Publikacja artykułu
2018-12-06 11:07:40 ostrzeżenia pogodowe / Poziom III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia Milena Ulaszewska Publikacja artykułu