Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-22 15:03:03 2018 / ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont drogi gminnej Nr 460130W Sławęcin - Gołuszyn gm. Bieżuń na odcinku 150 mb Justyna Ankiewicz Edycja artykułu
2018-06-22 12:56:57 2018 / Dostawa pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu Justyna Ankiewicz Edycja artykułu
2018-06-22 08:51:59 2018 / ZARZADZENIE NR 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Milena Ulaszewska Edycja artykułu
2018-06-22 08:49:18 2018 / ZARZADZENIE NR 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Milena Ulaszewska Publikacja artykułu
2018-06-22 08:45:39 Ogłoszenia / OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWĘCINIE Milena Ulaszewska Publikacja artykułu
2018-06-20 12:40:45 Ochrona Środowiska / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; BUDOWA DWÓCH OBIEKTÓW DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ O OBSADZIE DO 1500 SZTUK TUCZNIKA KAŻDY W SYSTEMIE RUSZTOWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 42 W MIEJSCOWOŚCI ADAMOWO Joanna Lorkowska Publikacja artykułu
2018-06-20 12:38:50 Ochrona Środowiska / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn; ZWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEJ OBSADY O 172 DJP NA TERENIE FERMY DROBIU – WOLIEROWY ODCHÓW KUR NIOSEK - ZLOKALIZOWANEJ W M. SŁAWĘCIN, GMINA BIEŻUŃ, POWIAT ŻUROMIŃSKI NA DZIAŁCE O NUMERZE 171 Z OBRĘBU 0018 SŁAWĘCIN Joanna Lorkowska Publikacja artykułu
2018-06-20 08:48:08 2018 / ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Bieżuniu Justyna Ankiewicz Edycja artykułu
2018-06-19 11:50:56 2018 / Dostawa pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu Justyna Ankiewicz Publikacja artykułu
2018-06-19 11:39:22 2018 / Dostawa pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bieżuniu - unieważnienie Justyna Ankiewicz Edycja artykułu