Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-24 09:08:46 2018 / Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewideneji Zabytków Miasta i Gminy Bieżuń Grzegorz Małkowski Edycja artykułu
2018-04-23 15:13:45 2018 / Remonty cząstkowe ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Bieżuń - unieważniony Justyna Ankiewicz Edycja artykułu
2018-04-23 14:52:37 Ochrona Środowiska / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ANKIETA Grzegorz Małkowski Publikacja artykułu
2018-04-23 13:02:17 2018 / Remonty cząstkowe ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Bieżuń Justyna Ankiewicz Publikacja artykułu
2018-04-20 08:18:47 Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe / Uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu Grzegorz Małkowski Edycja artykułu
2018-04-19 14:38:19 Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe / Uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu Grzegorz Małkowski Edycja artykułu
2018-04-19 14:27:29 Ochrona Środowiska / INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI PN:Budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków inwentarskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/2, 12/4 oraz 12/5 w m. Dąbrówki, gm. Bieżuń Joanna Lorkowska Edycja artykułu
2018-04-19 14:24:15 Ochrona Środowiska / INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI PN:Budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków inwentarskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 12/2, 12/4 oraz 12/5 w m. Dąbrówki, gm. Bieżuń Joanna Lorkowska Publikacja artykułu
2018-04-19 14:22:54 Ochrona Środowiska / INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZANIA OCENY O ODDZIŁAYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI;BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH DO CHOWU BROJLERA INDYCZEGO O OBSADZIE 12400 SZTUK KAŻDY ORAZ BUDYNKU ODCHOWALNI O OBSADZIE 40000 SZTUK W SYSTEMIE ŚCIOŁOWYM NA DZIAŁKACH O NR EW. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 I 36/5 W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN - PARCELE Joanna Lorkowska Publikacja artykułu
2018-04-19 14:21:49 Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe / Uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu Grzegorz Małkowski Edycja artykułu